Hammered Leather - תיקי עור לנשים וגברים מאיטליה

.

Tuscany Bags

תיקי עור לנשים וגברים מהעורות הטובים בעולם  
החשמונאים 93 תל-אביב

עור מרוקע  Hammered leather ?

מוכר גם בשם "הבלטת עור "embossed leather".הבלטה היא אמנות ייצור דפוסים מורמים על התבואה הטבעית של העור 
העיצוב נוצר על ידי לחיצה ,גלגול,או הטבעה.הבלטות יכולות לכסות את כל פני העור או רק אזורים שנבחרו.
הזמן הדרוש להטבעה: ככל שלחץ ההטבעה ארוך יותר, ההבלטה חזקה ועמידה יותר.
הטמפרטורה בה נעשה שימוש: ככל שהכלי חם יותר,ההבלטות חזקות ועמידות יותר.
תכולת הלחות של העור:טביעות בעור לח הן ברורות ועמידות יותר.


תיקי עור לנשים וגברים מהעורות הטובים בעולם  
החשמונאים 93 תל-אביב
Full grain hand stained calfskin Leather